thừa cân

Trẻ bị hội chứng tăng động dễ bị rối loạn ăn uống

Trẻ tăng động dễ bị rối loạn ăn uống Trẻ tăng động dễ bị rối loạn ăn uống Để có được kết quả trên, TS. Shauna Reinblatt – Giáo sư Tâm thần học Trẻ em và vị thành niên thuộc Đại học Johns Hopkins Medicine (Mỹ) và các đồng nghiệp đã đánh giá 79 trẻ em tuổi từ 8 – 14. Nhiều trẻ ADHD more »